Ik wil ook bijdragen

Stichting Noodfonds Betuwe draait op bijdragen uit kerken en sympathisanten. Ook doneren? Geef op NL06 TRIO 0338 6702 89 t.n.v. STG Noodfonds Betuwe. Bij voorbaat dank!

De gelden van de stichting komen van:

  • de kerken en Parochiële Caritasinstelling (PCI) van waaruit het noodfonds is ontstaan
  • eventuele bijdragen van sympathisanten, zoals de burgerlijke gemeente
  • eventuele donaties, schenkingen, etc. van derden

Wilt u uw steentje bijdragen in het ledigen van de acute nood van de medemens? We zien uw donatie graag tegemoet op bovenstaande rekening!

Stichting Noodfonds Betuwe is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan het noodfonds zijn dus i.p. aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.