ANBI-gegevens

ANBI-logo Stichting Noodfonds BetuweStichting Noodfonds Betuwe is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen met ANBI-status hebben een zogeheten publicatieverplichting, teneinde een goed beeld van de betreffende organisatie te kunnen verkrijgen. Hieronder publiceren we de hiervoor relevante gegevens.

Algemene gegevens

Officiële naam: Stichting Noodfonds Betuwe
Publiek (binnen gemeente Overbetuwe) ook bekend onder naam: Noodfonds

RSIN: 857791138
KVK-nummer: 69226229

Postadres: Postbus 26, 6666 ZG Heteren
Websiteadres: www.noodfondsbetuwe.nl
E-mailadres: info@noodfondsbetuwe.nl

Doelstelling

Het incidenteel verlenen van materiële, financiële en immateriële hulp aan inwoners van de gemeente Overbetuwe die in een acute noodsituatie verkeren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn om hun leven structureel op orde te krijgen.

Bestuur

Samenstelling
Lid: F. van der Honing

Beloning
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan voor 2023 te bekijken. Een samenvatting van de voorgenomen en verwachte bestedingen (de begroting) maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Klik hier om het jaarverslag over 2021 te bekijken. De jaarstukken (staat van baten en lasten/resultatenrekening en balans) maken deel uit van het jaarverslag.

Standaardformulier ANBI-publicatie

Vanaf de oprichting is Stichting Noodfonds Betuwe door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Daarom publiceren we de relevante gegevens hierboven, middels jaarverslag en beleidsplan. M.i.v. boekjaar 2021 verstrekken we tevens het ingevulde standaardformulier voor ANBI-publicatie. Hoewel het gezien de omvang van het Noodfonds niet nodig is (we zijn geen ‘grote ANBI’), streven we ernaar zo compleet mogelijk te zijn in onze verantwoording.

Klik hier om het formulier over 2021 te bekijken.