Over ons

Het noodfonds is opgericht omdat de betrokken kerken en instellingen géven om hun naaste, om hun medemensen. Soms is dat geven letterlijk; wanneer het even niet meer gaat, en er acute (geld)problemen ontstaan. Wanneer de gebruikelijke wegen onbereikbaar of onvoldoende zijn. Wanneer er nood is.

De financiële crisis zorgde ervoor dat de hoeveelheid (stille) armoede en de groep ‘minima’ aanzienlijk groeide. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in te spelen.

Traditiegetrouw vervullen kerken hierin hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen. Door bovengenoemde groei werd de belasting voor de individuele diaconieën en caritasinstellingen echter groter. Mede daarom besloot een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken de koppen bij elkaar te steken om vast te stellen of een samenwerking mogelijk was. Door de krachten te bundelen kan er sneller, evenwichtiger en eerlijker hulp geboden worden aan mensen in acute (geld)nood. Daarbij worden de individuele diaconieën iets ontlast in de zorg voor behoeftigen.

Omdat armoedebestrijding en een goed minimabeleid (ook) een taak is van de gemeente, moedigde gemeente Overbetuwe de oprichting van een noodfonds zeker aan, hetgeen zij -met een hiervoor vrijgemaakt budget- bereid waren te onderstrepen.

Na een halfjaar vooroverleg, is Stichting Noodfonds Betuwe op 17-07-2017 daadwerkelijk opgericht te Elst, in gemeente Overbetuwe. Op 04-09-2017 is de stichting effectief gestart en operationeel geworden.

Het doel van de stichting laat zich formeel omschrijven als:

Het incidenteel verlenen van materiële, financiële en immateriële hulp aan inwoners van de gemeente Overbetuwe die in een acute noodsituatie verkeren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn om hun leven structureel op orde te krijgen.

Kijk voor gedetailleerde informatie over onze organisatie op de ANBI-pagina.