Ik wil noodhulp aanvragen

Verkeert u of een cliënt van u in acute (financiële) problemen? Zijn alle voorliggende voorzieningen ontoereikend? Misschien is hulp vanuit het noodfonds dan mogelijk.

Hulp vanuit Stichting Noodfonds Betuwe is pas mogelijk als alle andere/gebruikelijke vangnetten geen (afdoende) oplossing bieden. Denk hierbij o.a. aan Bijzondere bijstand, Persoonlijk Minimabudget, de Meedoenregeling, het eigen netwerk, etc.

Denkt u dat bovenstaande van toepassing is? Vul dan het aanvraagformulier zo duidelijk en compleet mogelijk in.

Het is in uw belang dat het aanvraagproces snel verloopt. Vermeld daarom duidelijk én correct:

  • naam, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, leeftijd en beknopte gezinssamenstelling
  • indien de aanvraag een cliënt van u betreft: de naam van u en uw organisatie, uw mailadres en evt. telefoonnummer
  • de (geldelijke) omvang van de gevraagde hulp
  • een omschrijving van de nood/de situatie/het probleem
  • wat er reeds gedaan is om dit op te lossen (welke bestaande vangnetten zijn reeds geprobeerd en waarom boden deze geen soelaas)
  • verdere informatie die ons in staat stelt om snel een goed beeld van de situatie te krijgen
  • antwoorden op beknopte achtergrondsvragen